Helse, miljø og sikkerhet

Helsebygg satser tungt på arbeidet med helse, miljø og sikkerhet og har høye ambisjoner. Vår HMS-satsing omfatter fire hovedtemaer:

  1. Sikkerhet, helse og miljø på arbeidsplassen
  2. Minimalisering av avfall
  3. Minst mulig ulemper for omgivelsene
  4. Miljøriktige løsninger.

Vi følger opp våre HMS-ambisjoner både gjennom forebyggende arbeid og oppfølging i arbeidshverdagen.

Blant annet må alle som skal oppholde seg på anleggsområdet gjennom et eget introduksjonskurs for å få nødvendig adgangstillatelse. Her deler vi også ut en egen håndbok som tar for seg både generelt HMS-arbeid og spesielle hensyn som gjelder under utbygging i sykehusområdet.

Satsingsområde for mars – april: Du skal holde orden