Helsebygg har mer enn 100 ansatte og får fra tid til annen behov for innleide eller fast ansatte personer. De vil da bli annonsert her.

Med opp til 700 arbeidere på byggeplassen er det klart at våre entreprenører også trenger folk.