Totalentrepriser og “samspillsmodell” er aktuelt for byggefase 2. Helsebyggs leder Johan Arnt Vatnan ønsker en mer effektiv gjennomføring og høyere kvalitet.

– Vi vil vurdere hele gjennomføringsmodellen. I stedet for en rekke entrepriser, vil vi se på muligheten for én eller flere totalentrepriser, sier Vatnan til Adresseavisen.

– Jeg har tro på en samspillmodell der entreprenør og utbygger har felles mål. I stedet for at Helsebygg prosjekterer og entreprenøren kommer inn etterpå, er det sterkt ønskelig at entreprenøren trekkes inn i prosjekteringen. På den måten blir entreprenøren ansvarliggjort og prosjekteringen drar nytte av entreprenørens produksjonskompetanse.

Vatnan mener at entreprenørene har mye å lære:
– Produktiviteten og effektiviteten i byggebransjen har stått stille, og delvis gått tilbake, de senere årene. Ting må endres, og jeg tror andre gjennomføringsmodeller vil øke konkurransekraften. Helsebygg ønsker at de kreative får gjennomslag og at ting ikke bare gjøres på den gamle måten.

Etter erfaringene med muggsopp i Kvinne-barnsenteret kommer Helsebygg Midt-Norge i fremtiden til å sikre seg bedre i kontraktene, og legge enda mer vekt på gode løsninger i forhold til fukt. Det gjelder både selve konstruksjonen av byggene, og forholdene under byggeprosessen.

– Blir det krav om at byggene skal tildekkes?
– Vi vil i alle fall kreve mer konkrete løsninger, sier Vatnan. Tallet er ikke klart, men direktøren antyder at kostnadene for mugg- og fuktproblemene vil beløpe seg til to – tre millioner kroner.

Ifølge Helsebygg er skadene noe mindre enn først antatt. Gipsplater i første etasje og brannisolasjon opp til og med tredje etasje skiftes ut. Utskiftene vil ta et par måneder, men byggherren regner ikke med forsinkelser i fremdriften

Helsebygg Midt-Norge og Reinertsen Entreprenør diskuterer fortsatt om hvem som skal ta regninga etter at det ble oppdaget muggsopp og nedfuktet brannisolasjon i Kvinne-barnsenteret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *