Politiet reagerte med solide bøter under en intensiv brukontroll mandag morgen.

Dagens to timers kontroll fra klokka åtte avslørte nok en gang mye ulovlig kjøring på brua mellom Marienborg og sykehuset. Privatbiler har absolutt forbud på brua, og brudd på bestemmelsene straffes med bøter på 3 200 kroner.

Kontrollen ble gjennomført på sykehussiden av brua med både uniformerte og sivile biler. Polibetjent Eivind Midtflå (t.h.) ved Sør-Trøndelag politidistrikt sier at resultatet er skuffende.
– Nesten alle bøtlagte unnskyldte seg med dårlig tid og viktige sykehusærend. Bare en av bilistene som ble stanset, oppga at han ikke var klar over kjøreforbudet, sier Midtflå.

Ceciliebrua over Nidelva ble åpnet for tre år siden og er en viktig del av utviklingsplanen for det nye universitetssykehuset i Trondheim.

Dette er en gang- og sykkelbru som også er åpen for ambulanser, kollektivtransport (buss og drosje), samt sykehusets biler og anleggskjøretøy med spesiell tillatelse. En viktig del av dagens politiaksjon var å kontrollere at disse tillatelsene var i orden. På dette punktet er politiet tilfreds med resultatet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *