Nye Ahus og Helsebygg ønsker samarbeid for å styrke begge sykehusprosjektene.

– Når det drives to store norske sykehusprosjekt samtidig, er det naturlig at vi møtes for kompetanse- og erfaringsutveksling, sier administrende direktør i Nye Ahus Bjørn Sund. Han legger ikke skjul på at intensjonen er å spare tid og penger for helsenorge generelt og Nye Ahus spesielt.

– Prosjektene ligger slik i tid at Nye Ahus kan dra nytte av erfaringene som Helsebygg har gjort i fase 1, vi kan få nyttige impulser til byggfase 2, mener Helsebyggs leder Johan Arnt Vatnan.

De to lederne er enige om at prosjektene har mye å gi hverandre i forhold til temaer som organisasjonsform, kontraktformer og regelverk. Men også på løsninger innen logistikk og IKT.

Helseministeren tok første spadestikk ved Nye Ahus 1. mars. Prosjektet skal gå fram til 2008. Se hjemmesidene her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *