Maskinkjøreren hadde hell i uhell da han ble trukket ut som vinner av Helsebyggs marstrekning av RUH-skjema – rapport om uønsket hendelse. Hvor han kommer fra? Hell, naturligvis!
Edvin Moen fra Reinertsen Anlegg styrte en hjullaster som knuste noen glassruter på sørfløya av Nevrosenteret for en måned siden. Uhellet skjedde da han skulle rygge for å parkere utstyr på det trange byggeområdet. Heldigvis ble ingen personer skadet. Han meldte inn skaden via RUH-skjema – rapport om uønsket hendelse, og i går ble han belønnet med månedens premie på 1000 kroner.

Flere ganger har Edvin Moen rapportert inn uønskede hendelser ved byggeplassen.

– Sånt skal egentlig ikke skje. Men en vet aldri når uhellet er ute, så føre var-prinsippet er viktig. Jeg melder fra for min egen sikkerhet også. Dette er en viktig holdning for å bevare sikkerheten på byggeplassen, mener han.

Han begynte på Kvinne barn-senteret i høst, og gikk over til Nevrosenteret for et par måneder siden. Jobben i Reinertsen Anlegg er han storfornøyd med. Der jobber han som grunnarbeider og maskinkjører på 6. året. Han har allerede bestemt seg for hva pengene skal brukes til.

– Men det får bli en hemmelighet, sier han lurt.

Satsing på helse, miljø og sikkerhet gjennomsyrer hele prosjektet. Alle ansatte og innleide i Helsebygg deltar på HMS-kurs. RUH-skjemaene deles ut til alle ved byggeplassen.

– Poenget er å fjerne uønskede situasjoner. Den som varsler, skal få rask tilbakemelding på at noe skjer, og at det nytter å si fra, sier Tommy Sletta, som er Helsebyggs LO-representant. Han deler gladelig ut priser til samvittighetsfulle varslere.

I mars og april belønnes alle som leverer RUH-skjema med flaxlodd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *